Разстояния между места и планиране на пътуване

Правила и условия за ползване на уеб страницата

Като използвате тези уеб страници, Вие приемате тези уговорки от общите условия за ползване и уведомленията, които се съдържат в тях. Ако не сте съгласни с тези Общи правила и условия за ползване, моля, не използвайте тези уеб страници!

Ограничение за некомерсиалното ползване

Уеб страницата Tripstance.com е предназначена единствено за некомерсиално ползване. Не е позволено да се показва, променя, разпространява, копира, публикува или по какъвто и да е друг начин, да се прехвърля или продава каквато и да е информация, услуги или продукти, публикувани на уеб страницата Distances.com без предварителното съгласие на техния собственик.

Материалите на тези уеб страници са защитени с авторско право и всяка неоторизирана употреба на който и да е материал, публикуван на тези уеб страници, може да представлява нарушение на условията на Закона за авторското право и сродните му права и други наредби в държавата Tripstance.com.

Собственост, права и задължения

Съдържанието, което не принадлежи на собственика на уеб страницата, се използва с позволението на автора/собственика му и ще бъде смъкнато от страниците, ако авторът/собственикът пожелае това.

Ограничение на отговорността

Уеб страницата Tripstance.com, при изчисляването на разстоянията между градовете и населените места, използва само данните, придобити от Maps.google.com и Собственикът не носи никаква материална или криминална отговорност, ако информацията за разстоянията не отговаря на реалността.

Собственикът на уеб страницата отказва напълно всяка отговорност да е свързан по какъвто и да е начин с ползването на уеб страници от домейна Tripstance.com за каквито и да било дейности на потребители, свързани с употребата или злоупотребата на съдържанието на уеб страниците, както и за всяка щета, която може да е причинена на потребителя или която и да е трета страна във връзка с употребата или злоупотребата на съдържанието на уеб страниците Tripstance.com.

Промени в тези правила и условия и в други условия на работа

Собственикът си запазва правото да променя тези Правила и условия за ползване и други правила и условия без предварително известие.

Въведете градове първа